Meillä on maallisessa rikoslaissa melkoinen kummajainen, ns. "Jumalanpilkka".  Rikoslain 17 luvun 10 §, Uskonrauhan rikkominen, kuuluu seuraavasti

Joka

1) julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai

2) meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta,

on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Mainittu Jumalan pilkkaaminen ("Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa") ei viittaa ihmisten loukkaamiseen tai häirintään. Nämä asiat on käsitelty tuossa lainaamassani pykälässä 10 erikseen jäljempänä. Kyse on Jumalan varjelemisesta pilkan kohteeksi joutumiselta. Aihetta ovat vastikään käsitelleet mm. Jorma Mäntylä Aamulehdessä ja Olav S. Melin Kotimaa-lehden pääkirjoituksessa.

Olen sitä mieltä, että jos Jumalanpilkkaa on olemassa, erityisesti tämä säädös on sitä.