Politiikka on huonossa huudossa ja politisoituminen onkin paha asia, eikö niin? Sallinette pienen pohdinnan.

Mitä politiikka on? Pidän Rosa Meriläisen käyttämästä määritelmästä: "Politiikka on makuasioista kiistelemistä". Politiikkaa tehdään erityisesti silloin kun väännetään asioista, joihin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

Politisoituminen? Luottamustoimet ovat demokraattisesti johdetussa organisaatiossa nimenomaan poliittisia nimityksiä ja niin niiden pitääkin olla.Tärkeimmät luottamustoimet täytetään vaaleilla, jota poliittisemmaksi valintaa ei oikein mitenkään saa. :-) Viranhaltijat nimitetään pätevyyden perusteella ja niin pitääkin olla. Jos politiikka sotketaan virkanimityksiin, tulee niitä … niin, "poliittisia virkanimityksiä". Tiukka kyllä luottamustoimen politisoitumiselle ja tiukka ei virantäyttöjen politisoitumiselle.

Otsikossa on sana "seurakunta".  Lunastan sen näin lopuksi.

Olen sitä mieltä, että käsitteellä "seurakunnan politisoitumisesta", ei tavallisesti viitata seurakunnan hallinnon demokratisoitumiseen, vaan seurakunnan luottamustoimen ja kunnallisen luottamustoimen keskinäisen kytköksen voimistumiseen.  Seurakunnan luottamustoimi on mielestäni negatiivisella tavalla "politisoitumassa" siinä mielessä, että se ajautuu yhä tiukemmin osaksi kunnallispolitiikkaa. Samalla, em. "politisoitumisesta" riippumatta, se on myös aidosti politisoitumassa, joka on positiivista.